macprizren.net
Fillojnë kurset e fundjavës
KOLEGJI “MEHMET AKİF” PRİZREN KURSE NGA LENDËT: MATEMETİKË DHE GJUHË ANGLEZE Shkolla jonë do të organizojë kurse pa pagesë nga lëndët Matematikë dhe Gjuhë Angleze për klasat 5 dhe 9 të shkollave sh…