macprizren.net
Vizitë në Muzeun Etnologjik-Prizren
Pamje gjatë vizitës së nxënsëve të klasës së VI në Muzeun Etnologjik-Prizren. Kjo vizitë realizohet në kuadër të lëndës së historisë ku nxënësit kanë mundësi të shohin edhe nga afër një pjesë të tr…