macprizren.net
CEREMONIA E SHPËRNDARJES SË CERTIFIKATAVE
Pas përfundimit me sukses të kursit në Gjuhe Angleze dhe Matematike, e cila filloi me 04.02.2017 dhe mbaroi me 29.04.2017, nxënësit pjesëmarrës u shpërblyen me certifikata. Falenderojmë te gjitë nx…