macprizren.net
KURSE NGA LENDËT MATEMETÄ°KË DHE GJUHË ANGLEZE  
KURSE NGA LENDËT: MATEMATÄ°KË DHE GJUHË ANGLEZE Shkolla jonë do të organizojë kurse pa pagesë nga lëndët Matematikë dhe Gjuhë Angleze për klasat 5 dhe 8 të shkollave shtetërore, çdo të Shtu…