macprizren.net
MAC Talent Finalists
Përveç pikave të këndimit dhe të vizatimit, nxënësit pjesëmarrës me pika tjera në MAC Talent duhet të kenë kujdes se e kanë të kufizuar kohën vetëm me 3 min. Finalja do të mbahet të shtunën, më 3 d…