macprizren.net
Përsëri në shkollë!
Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor kolegji “Mehmet Akif” uron sukses të gjithë nxënësve! Për më shumë Sh. Mesme Sh. M. U