macprizren.net
Java e Gjeografisë në Kolegjin Mehmet Akif në Prizren
Me qëllim që lëndën e Gjeografisë ta bëjmë më të dashur dhe tërheqëse për nxënësit, shkolla jonë organizoi një aktivitet me emrin “Java e Gjeografisë” Ishte edhe një mini ekspozit e pro…