macprizren.net
Gara në Gjuhën Angleze në Nivel të Kosovës 7
Programi i garës: Etapa e parë më 7 Nëntor 2015 e Shtunë 08:30 – ardhja në shkollë; 09:00 – hapja e programit; 09:30 – vendosja nëpër klasa; 10:00 – faza e parë e provimit; …