macprizren.net
Vizitë në Ministrinë e Drejtësisë
Sot Z. Mustafa Erdem, Drejtor i Përgjithshëm i Institucioneve Arsimore “Gulistan” i shoqëruar nga Z. Jusuf Karabina dhe Znj. Majlinda Hajrullahu, patën një takim me Ministrin e Drejtësisë Z. Hajred…