macprizren.net
VIZITA E UDHËHEQËSISË SË BKT – së KOLEGJIT "MEHMET AKIF" PRIZREN
Sot me datë 22.01.2015 shkollën tonë e vizituan udheheqësit e Bankës Kombëtare Tregtare të Kosovës( BKT ), te cilët folën rreth sistemit të funksionimit të një banke në mënyrë të susksesshme. Në kë…