macprizren.net
Provimi Pranues
Provimi Pranues për Bursë i klasëve të 6-ta, 9-ta dhe 10-ta do të mbahet më 26 Prill 2014 e shtunë në orën 10:00 ne :Prizren – Mehmet Akif College – Korishë, Transporti per ne Korishë f…