macprizren.net
Aktivitet me Sh.f "Dëshmorët e Kabashit " Korishë
Kolegji ” Mehmet Akif ” ne Prizren si çdo vit edhe këtë vit është duke organizuar aktivitetin e testimit Oxford për nxënësit e kl. IX-ta të shkollave publike. Përmes programit Online Ox…