macprizren.net
Kurs për nxënësit e Kl. 5-8 ta
Gjatë këtij muaji do të mbahet kurse për nxënësit e kl. të 5-ta dhe të 8- ta në këto lëndë: Gj.Angleze dhe Matematikë. Ku kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë nxënësit e interesuar të cilës do…