macprizren.net
Darka e të diplomuarve në kolegj
Kolegji “Mehmet Akif” si çdo vit edhe këtë vit ka organizuar darkë për nxënësit që kanë diplomuar në këtë kolegj.Ku shkëmbyen mendime për universitetettani ku ata studiojnë.…