mackosova.com
KOHA E LIBRIT
PREZANTIMI I VEPRAVE LETRARE Më datën 14.11.2018, në kolegjin Mehmet Akif, në kuadër të 110-vjetorit të Kongresit të Manastirit, filloi mbajtja e prezantimeve të disa veprave letrare të parapara n…