mackosova.com
British Parliamentary Debate
Në kuadër të klubit të “Mendimit Kritik dhe Debatit” për javë të tëra në Mehmet Akif College është organizura formati i debatit “British Parliamentary Debate” Kjo ide është …