mackosova.com
Garë në Lëndën e Gjuhës Turke
Në Kolegjin tone “Mehmet Akif” – Lipjan, Departamenti i Gjuhës Turke , mbajti garë në lëndën e GjuhësTurke, ndërmjet klasëve të 9-ta dhe të10-ta. Gara kishte për qëllim vlerësimin e nxë…