mackosova.com
Mbledhja e prindërve
U mbajt mbledhja e prindërve për gjysmëvjetorin e parë të këtij viti akademik. Prindërit përmes kujdestarëve të klasëve dhe mësimdhënësve u njoftuan për suksesin dhe sjelljet e fëmijëve të tyre. Na…