mackosova.com
Nxënësit tanë e shpërfaqin talentin e tyre
Fillimisht i falënderojmë të gjithë kandidatët pjesëmarrës të të gjitha kategorive të cilët treguan një performancë të lartë me paraqitjet e tyre. Përzgjedhja e finalistëve në nivel të Kolegjeve “M…