mackosova.com
Nxënësit Tanë në një Vizitë te Presidenti Thaçi
Një gurup nxënësish i Kolegjit “Mehmet Akif” së bashku me drejtorin dhe mësimdhënësit e tyre realizuan një vizitë të shkurtër te Presidenti Thaçi. Drejtorii i kolegjit fillimisht e përgëzoi dhe i u…