mackosova.com
Konkurs për vende të lira pune
Me rastin e zgjerimit të kuadrit të mësimdhënësve për vitin shkollor 2016/2017 Kolegjet “Mehmet Akif” dhe “International School of Prishtina-ISP” shpallin Konkurs për vende të lira pune Kolegji &#8…