mackosova.com
Java e Gjeografisë
Në kuadër të organizimeve nga lënda e Gjeografisë u mbajt edhe java e Gjeografisë. Gjatë kësaj jave u mbajtën aktivitete të ndryshme në nivel klase dhe në nivel shkolle. Në nivel shkolle vlen të pë…