mackosova.com
Vizita në MASHT
Përfaqësuesit e Institucioneve Arsimore “Gulistan” vizituan ministrin e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë Me datën 16 mars në një vizitë zyrtare drejtori i përgjithshëm i Institucioneve Arsimore &…