mackosova.com
Shpërndarja e çertifikatave të Olimpiadës nga lënda e kimisë dhe e gjuhës angleze
Drejtori i Kolegjit “Mehmet Akif” në Lipjan, Hakan Çolaker sot bëri shpërndarjen e çertifikatave në komunën e Prishtinës, ku i shpërbleu shkollat me plaketa dhe njëherit i falenderoi drejtorat e s…