mackosova.com
MOS E HUMBNI KËTË RAST!!!
Më 1 shkurt 2016 fillojë përtërirja e kontratës me shkollën për vitin shkollor 2016/2017 dhe do të vazhdojë deri më 15 qershor 2016. Nxënësit të cilët e vazhdojnë kontratën në afatin e caktuar m…