mackosova.com
Nga Teoria në Praktikë
Të shtunën, me 5 dhjetor në ora 09:00, Kolegji “Mehmet Akif”, në Lipjan, hapi dyert për finalistët e Olimpiadës nga lënda e Kimisë, e mbajtur një muaj më pare. Finalistët shoqëroheshin …