mackosova.com
Elona Sadiku Shkëlqen në Festivalin Ndërkombëtar të Gjuhës dhe Kulturës 2015
Festivali Ndërkombëtar, i 13-të i Gjuhës dhe Kultures, e cila këtë vit është mbajtur në Romani gjatë muajit maj, bashkoi mijëra nxënës me kulturë dhe ngjyrë të ndryshme nga mbar bota. Në mesi…