mackosova.com
Nxënësit e Kolegjit “Mehmet Akif” përfaqësojnë Kosovën në Tajlandë!
Përfundoi Olimpiada e 7-të e Matematikës e cila u organizua me punën vullnetare të “Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës”, në të cilën morën pjesë 24 komuna me 202 nxënës. Garuesit ishin nxënës të…