mackosova.com
Vizitë Falënderuese e Nxënësve Tonë për Ambasadën Gjermane
Në vitin e kaluar grupi folklorik i Kolegjit “Mehmet Akif” në Gjakovë dhe nxënësja jonë në ISP, Anita Syla kanë marrë pjesë në Festivalin Gjuhësor dhe Kulturor të mbajtur në Romani dhe në Gjermani.…