mackosova.com
Piknik në Gërmi për Gjeneratën e Re
Në një ditë të bukur me diell Kolegji Mehmet Akif organizoj një piknik në Gërmi për gjeneraten e re që u bënë pjesë e këtij kolegji , ku kaluan një pjesë të ditës së bashku me kujdestarët e klasës.…