mackosova.com
Gara në Histori
Në kolegjin MAC përveq aktiviteteve të një pas njëshme që po mbahen për çdo ditë u mbajtën edhe gara në Histori, ku prej klaseve të 10-ta fituese doli 10-ta A, kurse prej klaseve të 9-ta doli fitue…