mackosova.com
Genius Olympiad 2013
Në olimpiadën GENIUS dy nxënësit Kolegjit “Mehmet Akif” në Gjakovë kanë fituar medajlën artë përmës projektit në lëmin e ambientit në olimpiadën e organizuar në Shtetet e Bashkuar të Amerikës. Rubi…