mackosova.com
Gara Kombëtare në Lëndën e Kimisë
Testi paraprak mbahet më 31.03.2012 në ora 10:00 dhe Finalja më 07.04.2012 në ora 10:00.