mackosova.com
Koha e Librit
Më datën 28.10.2011, në kolegjin Mehmet Akif, u mbajtën prezantimet e disa veprave letrare të parapara në planprogramin mësimor. Salla e konferencave ishte hapësirë e përzgjedhur për prazantimin e …