mackosova.com
Këshilla Nga Mjeku i Shkollës
Tani kur temperaturat dukshëm kanë rënë, normalisht që numri i të frekuentuarve që kërkojnë ndihmë mjeksore është rritur, kryesisht dominojnë ankesat si kokëdhimbje, dhëmbje fyti, temperaturë e ngr…