mackosova.com
Java e Historisë
Prej datës 22-26. XI. 2010 u mbajt java e Historisë. Gjatë javës së Historisë nxënësit tanë kanë sjellur shumë projekte të periudhave të ndryshme, më përmbajtje të ndryshme si në aspektin shtetëror…