mackosova.com
Sport
Aktiviteti nga lënda e edukatës fizike Turniri i futbollit Turniri i futbollit ka filluar më datën 11/10/2010 dhe ka mbaruar me datën 09/11/2010 Ekipet që shkuan në finale janë: Vendi i tretë kl. 1…