mackarica.com
Nećete vjerovati što ovu ženu svaki dan dočeka pred vratima
Život u prirodi sa sobom nosi neke drugačije svakodnevne aktivnosti, gotovo nepoznate ‘gradskim ljudima’. Evo recimo, past ćete na dupe kad vidite koga ova žena ima kao ljubimca. Košuta ili srna, n…