lygus.lt
Moterys darbo rinkoje: mažesnis atlyginimas, retesnis lyderiavimas ir skurdesnė senatvė - Lygus
Nepaisant to, kad moterys vidurinėse ir aukštosiose mokyklose pasiekia geresnių rezultatų, jos rečiau vadovauja įmonių valdyboms, o už tą patį darbą gauna 16,2 proc. mažiau negu vyrai. „Vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse moterys 59 dienas dirba veltui” – rašoma Europos Komisijos (EK) 2013 m. ataskaitoje. Nors šis skirtumas mažėja, tobulėti yra kur. „Darbo užmokesčio …