lygus.lt
Moterų atstovavimas - vis dar rekordiškai žemas - Lygus
Moterų ir vyrų atstovavimas Europje Tik 26% parlamentų atstovių moterys, valdžioje jų dar mažiau tik 23%. Lyčių lygybė reiškia vienodą moterų ir vyrų matomumą, pareigas ir dalyvavimą visose viešo ir privataus gyvenimo srityse. Lyčių lygybė siekia pakeisti visuomenės struktūras, kurios vis dar sukuria nevienodą galios santykį tarp moterų ir vyrų. Šio tikslo pasiekimas yra svarbiausia …