lygus.lt
Lyčių lygybės skatinimas darbo rinkoje - Lygus
Donato Paulausko, programos „Kurk Lietuvai“ projekto vadovo, parengtą analizę „Lietuvos nelygybės įveikimo strategijos: Lietuva ir užsienio šalys“, kurioje taip pat apibendrinamos ir Moterų ir vyrų lygių galimybių programos. Tikimės, kad šiame darbe pateikiamos įžvalgos padės rengiant pasiūlymus antrajam MVLG programos įgyvendinimo veiksmų planui 2018-2021 metams. Problema Anot Europos lyčių lygybės instituto Lyčių lygybės indekso, Lietuvoje …