lydiaparish.com
Tutankhamun, 2016
Lydia Parish Tutankhamun, 2016 Oil on Canvas, Pure Gold Leaf $15,000