lupusgrafic.cat
Contra Naturam
Manel Bayo Inauguració dijous 13 d’octubre a les 19’30 h. Dissabte 29 d’octubre a les 12 h. vermut de finissage Manel Bayo proposa una reflexió metalingüística a partir de …