lpru.ac.th
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา…