lpru.ac.th
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ…