lpru.ac.th
มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ…