losultrageeks.com
Video: Stephen Colbert, parodia a la consola natal, Bam! - Los Ultrageeks
En su show Stephen Colbert Report, parodia a la nueva consola de xbox natal. The Colbert Report Mon — Thurs 11:30pm / 10:30c Bears & Balls — Tobacco, Project Natal & Graveyard Bids www.colbertnation.com Colbert Report Full Episodes Political Humor Stephen Colbert in Iraq verdaderamente el sistema ha capturado la imaginacion… y la burla del …