lost-painters.nl
Vliegtuigen in Tate
Fiona Banner heeft in Tate een collectie vliegtuigen gedropt. Hoe ze die daar binnen hebben gekregen wil ik niet weten, maar ze staan en liggen in diverse rare houdingen. Bij het zien van dit soort…