lost-painters.nl
Steven ten Thije – ‘I do not believe there is any such thing as Modern Art.’
De titel is enigszins misleidend hier, dit artikel gaat niet over het wel of niet bestaan van Moderne Kunst. Wel gaat het over hoe kunst zich door de eeuwen toe eigenlijk tot elkaar heeft verhouden…