lost-painters.nl
Prospects & Concepts – 2019
Onder de noemer; dit kreeg er in 2017 een Werkbijdrage Jong Talent, geeft het Mondriaan Fonds deze beginnende kunstenaars gelegenheid om zichzelf te tonen voor een groter publiek. Net als voorgaand…